Hilversum

 

Palliatieve zorg

 

 

Palliatieve zorg, zorg in de laatste levensfase, staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Zowel op het gebied van thuiszorg als andere verblijfsmogelijkheden (hospice, palliatieve unit)  in de regio, waar de zorg helemaal gericht is op de laatste levensfase, is steeds meer mogelijk. Vrijwilligers geven ondersteuning in de laatste levensfase. Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van alle Nederlanders thuis wil sterven. Gelukkig is dit vaak mogelijk. Dan wordt de patiŽnt thuis verzorgd en begeleid door naaste familie of vrienden, de (gespecialiseerde) thuiszorg, de huisarts en de wijkverpleging.


Ondanks goede thuiszorg kan het voor de familie soms toch te zwaar worden, zeker in de laatste maanden van het ziekbed. Dan is het mogelijk om de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in te schakelen voor extra hulp.


Een vrijwilliger biedt aanvullend ondersteuning en kan de zorgtaken van de familieleden tijdelijk overnemen zodat zij even tijd voor zichzelf hebben. De vrijwilliger waakt aan het bed, helpt bij het eten, drinken, naar het toilet gaan en biedt een luisterend oor. De vrijwilligers weten vaak uit eigen ervaring wat het betekent om iemand in de laatste fase te verzorgen en zijn hier bovendien speciaal voor opgeleid. Zij nemen geen verpleegkundige of huishoudelijke taken over.

 

Iedereen die bij een patiŽnt betrokken is kan hulp bij de VPTZ aanvragen. De coŲrdinator maakt dan direct een afspraak om op huisbezoek te gaan en te inventariseren wat de wensen zijn. Meestal kan er al binnen enkele dagen een vrijwilliger komen. Aan de hulp zijn geen kosten verbonden en ook CIZ-indicatie is niet nodig.

 

De VPTZ in Hilversum bestaat al 25 jaar en is van oorsprong een hervormde stichting. 

De groep bestaat uit 10 ervaren vrijwilligers en 2 coŲrdinatoren. De meeste vrijwilligers doen het werk al jaren met veel inzet en betrokkenheid.

Vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg is dankbaar en mooi werk. De VPTZ in Hilversum is nog op zoek naar een vrijwillige coŲrdinator die samen met een collega-coŲrdinator hulpvragen aanneemt en de inzet van vrijwilligers bij patiŽnten regelt.

Ook kan de groep nog extra vrijwilligers gebruiken.

 

Meer informatie en hulp vragen? Kijk op www.vptzgooi.nl of neem contact op met de coŲrdinator van de VPTZ in Hilversum, telefoon 06 22 51 82 50 voor een folder, vrijblijvend advies of hulpvraag.

 

In oktober is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. In het Gooi worden in die maand twee filmavonden georganiseerd over palliatieve zorg (o.a. in Filmtheater Hilversum). De avonden zullen worden ingeleid door een spreker en na de film is er een informatiemarkt.

                                  

               

 

 

Terug